Zorg en Welzijn

De werkgroep Zorg en Welzijn heeft als doel de ontwikkelingen en werkwijze binnen de Wmo en overige relevante onderwerpen, die behoren tot “Zorg en Welzijn” met name op lokaal niveau te volgen, voor wat betreft de voor senioren relevante onderwerpen.

De werkgroep bereidt hierover zo nodig adviezen voor, die aan het SBV-bestuur worden voorgelegd.

De werkgroep onderhoudt daarvoor contact met andere relevante belangenbehartigingsorganisaties in Valkenswaard.

Ter bevordering van deskundigheid nemen de leden van de werkgroep deel aan voorlichtingsbijeenkomsten en conferenties.

Een belangrijk onderdeel van de werkgroep Zorg en Dienstverlening is de projectgroep cliëntondersteuning.

Cliëntondersteuning

De cliëntondersteuners geven onafhankelijk advies en ondersteunen senioren:

  • als u denkt hulp nodig te hebben van gemeente of andere instanties
  • bij het bepalen of u hulp nodig hebt en of dit gewenst is
  • bij de gesprekken met gemeente of andere instanties (zgn. keukentafel-gesprekken)

De projectgroep bestaat momenteel uit een cliëntondersteuner bijgestaan door enkele VOA’s (Vrijwilliger Ouderen Adviseurs).


Voor informatie kunt u contact opnemen met Margriet Akkermans, tel.nr 040 – 201 7472

Folder Cliëntondersteuning