Politiek

De leden van de werkgroep Politiek zijn de ogen en oren van de achterban voor de standpunten naar de politieke partijen en de ambtelijke afdelingen. De bedoeling van de werkgroep is de ontwikkelingen en regelgeving omtrent senioren in de gemeente Valkenswaard te volgen en positief te beïnvloeden.

De onderwerpen zijn breed. Ze kunnen alle facetten van het lokale bestuur omvatten en ze zijn soms boven-lokaal. Vaak zal een integrale benadering meer nut hebben dan alleen het ‘seniorendeel’ van een regelgeving. De werkgroep houdt de lokale bestuursagenda in het oog om alert te kunnen reageren: signaleer functie.