Zorgen voor elkaar, dat doen we samen!

Onze aandacht gaat uit naar ouderen, mensen met een kwetsbare gezondheid, alleenstaanden en naar alle andere dorpsgenoten, die wat extra aandacht kunnen gebruiken.

Het is hartverwarmend om te zien dat in onze gemeente al diverse spontane initiatieven zijn opgestart, waaruit blijkt dat we hier oog hebben voor elkaar!
Daarnaast hebben we in de gemeente Valkenswaard burenhulpprogramma´s in alle wijken. Die worden gedragen door de wijkcommissies en professionals en vanuit de gemeente ondersteund. Bij hen kunt u terecht met vragen, of met een aanbod om hulp te bieden.

Waar kunt u terecht met vragen of hulpaanbod?

Voor Borkel en Schaft en de wijk Kerkakkers, is dorpsondersteuner Nikki van de Moosdijk van Cordaad Welzijn Valkenswaard het aanspreekpunt via 06-57082073 (ma t/m vrij tussen 9.00 en 16.00 uur of spreek eventueel de voicemail in), of via Cordaad Welzijn.
Mailen kan ook naar: nikkivandemoosdijk@cordaadwelzijn.nl.
Voor alle andere wijken in de gemeente, dus Dommelen, Geenhoven, ´t Gegraaf, Hoge Akkers, Turfberg en Centrum, zijn de contactpersonen van Accent op Ieders Talent het aanspreekpunt via telefoonnummer 06-52174910. Of per mail info@accentopiederstalent.nl.
Kijk voor meer informatie ook eens op de Facebookpagina Accent op ieders Talent.

Vraag gerust!

Tot slot: misschien vindt u het best lastig om hulp te vragen, of denkt u dat uw verzoek te klein is. Wij roepen u op: aarzel niet en vraag gerust om hulp. Of bel, als u even uw hart wilt luchten omdat u zich zorgen maakt over de griepgolf.
De burenhulpprogramma´s zijn er ook voor u!

Uw belangen zijn onze zorg

SBV is een overkoepeling van alle ouderenbonden en niet-gebonden senioren binnen de gemeente Valkenswaard. Senioren vormen een steeds groter wordende groep waarmee op alle terreinen rekening moet worden gehouden.

Het SBV ziet de maatschappij, zeker voor senioren, steeds complexer worden. Daarmee ontstaat de noodzaak voor een daadkrachtige, proactieve en participerende organisatie, die de collectieve belangen van senioren op een effectieve wijze kan behartigen.

Het SBV volgt zowel plaatselijk, regionaal en landelijk alle relevante zaken omtrent senioren en onderneemt daar waar nodig actie.

De kracht van het SBV ligt niet in het uitvoeren van zaken, maar in het adviseren van de gemeente en andere organisaties en het informeren van de doelgroep.

Het SBV is door de gemeente Valkenswaard formeel erkend als gespreksorgaan, dat gevraagd en ongevraagd advies geeft op het terrein van het ouderenbeleid in deze gemeente.

Lees de algemene flyer van het SBV