Wonen, Dienstverlening, Vervoer

De werkgroep Wonen, Dienstverlening en Vervoer heeft als doel de ontwikkelingen binnen Valkenswaard ten aanzien van relevante onderwerpen, die behoren tot wonen en dienstverlening en vervoer voor senioren intensief te volgen en daar waar dat nodig, nuttig of wenselijk is, te sturen en/of te initiƫren.

De werkgroep bereidt adviezen voor, die aan het SBV-bestuur worden voorgelegd.

De werkgroep onderhoudt daarvoor contact met alle andere relevante belangenorganisaties in Valkenswaard.

Ter bevordering van deskundigheid nemen de leden van de werkgroep zo nodig deel aan voorlichtingsbijeenkomsten en conferenties.