Werk en Inkomen

De werkgroep Werk en Inkomen  heeft als doel de ontwikkelingen binnen Valkenswaard ten aanzien van relevante onderwerpen, die behoren tot werk en inkomen voor senioren intensief te volgen en daar waar nodig, nuttig of wenselijk is te sturen en/of te initiĆ«ren.

De werkgroep bereidt adviezen voor, die aan het SBV-bestuur worden voorgelegd.

De werkgroep onderhoudt daarvoor contact met alle andere relevante belangenorganisaties in Valkenswaard.

Ter bevordering van deskundigheid nemen de leden van de werkgroep zo nodig deel aan voorlichtingsbijeenkomsten en conferenties.