Wie/wat is het SBV

SeniorenBelangValkenswaard (SBV) is opgericht in december 2000 als Seniorenberaad Valkenswaard.

SBV is een overkoepeling van alle ouderenbonden en niet-gebonden senioren binnen de gemeente Valkenswaard. Dit is een steeds groter wordende groep waarmee op alle terreinen rekening moet worden gehouden.

Het SBV ziet in de, zeker voor senioren, steeds complexere maatschappij een toenemende noodzaak om lokaal een daadkrachtige, proactieve en participerende organisatie te zijn die de collectieve belangen van de senioren op een effectieve wijze kan behartigen.

Het SBV volgt zowel plaatselijk, regionaal en landelijk alle relevante zaken omtrent senioren en onderneemt daar waar nodig actie.

De kracht van het SBV ligt niet in het uitvoeren van zaken maar in het adviseren van de gemeente en andere organisaties en het informeren van de doelgroep.

Het SBV is door de gemeente Valkenswaard formeel erkend als gespreksorgaan dat gevraagd en ongevraagd advies geeft op het terrein van het ouderenbeleid in deze gemeente.

Het SBV bestaat geheel uit vrijwilligers.

Bestuur Statuten Jaarverslagen