Werkgroep Zorg en Welzijn

De werkgroep Zorg en Welzijn heeft als doel de ontwikkelingen en werkwijze

binnen de Wmo en overige relevante onderwerpen, die behoren tot “Zorg en Welzijn” met name op lokaal niveau te volgen, voor wat betreft de voor senioren relevante onderwerpen.

De werkgroep bereidt hierover zo nodig adviezen voor, die aan het SBV bestuur worden voorgelegd.

De werkgroep onderhoudt daarvoor contact met andere relevante belangenbehartigingsorganisaties in Valkenswaard.

Ter bevordering van deskundigheid nemen de leden van de werkgroep deel aan voorlichtingsbijeenkomsten en conferenties.

 

Een belangrijk onderdeel van de werkgroep Zorg en Dienstverlening is de projectgroep cliëntondersteuning.


Kom in contact

SeniorenBelang Valkenswaard

Postbus 401
5550 AK Valkenswaard

E-mail: secretariaat.sbv@gmail.com
KvK: 17130605
IBAN: NL71 RABO 01529 67486

stuur ons een bericht

NIEUWS


Op woensdag 20 februari 2019 organiseert SeniorenBelang Valkenswaard een bijeenkomst over het woonbeleid senioren in Valkenswaard.


Lees meer...


Lees alle artikelen