Wonen, Dienstverlening en Vervoer

De werkgroep Wonen, Dienstverlening en Vervoer heeft als doel de ontwikkelingen binnen Valkenswaard ten aanzien van relevante onderwerpen, die behoren tot wonen en dienstverlening en vervoer voor senioren intensief te volgen en daar waar dat nodig, nuttig of wenselijk is, te sturen en/of te initiëren.

De werkgroep bereidt adviezen voor, die aan het SBV-bestuur worden voorgelegd.

De werkgroep onderhoudt daarvoor contact met alle andere relevante belangenorganisaties in Valkenswaard.

Ter bevordering van deskundigheid nemen de leden van de werkgroep zo nodig deel aan voorlichtingsbijeenkomsten en conferenties.


Kom in contact

SeniorenBelang Valkenswaard


E-mail: secretariaat.sbv@gmail.com


KvK: 1713 0605
IBAN: NL71 RABO 01529 67486

stuur ons een bericht

NIEUWS


Dementievriendelijk Valkenswaard heeft samen met de gemeente Valkenswaard en De Hofnar het initiatief genomen om deze voorstelling naar Valkensw...
Lees meer...Lees alle artikelen