Wonen, Dienstverlening en Vervoer

De werkgroep Wonen, Dienstverlening en Vervoer heeft als doel de ontwikkelingen binnen Valkenswaard ten aanzien van relevante onderwerpen, die behoren tot wonen en dienstverlening en vervoer voor senioren intensief te volgen en daar waar dat nodig, nuttig of wenselijk is, te sturen en/of te initiëren.

De werkgroep bereidt adviezen voor, die aan het SBV-bestuur worden voorgelegd.

De werkgroep onderhoudt daarvoor contact met alle andere relevante belangenorganisaties in Valkenswaard.

Ter bevordering van deskundigheid nemen de leden van de werkgroep zo nodig deel aan voorlichtingsbijeenkomsten en conferenties.


Kom in contact

SeniorenBelang Valkenswaard

Postbus 401
5550 AK Valkenswaard

E-mail: secretariaat.sbv@gmail.com
KvK: 17130605
IBAN: NL71 RABO 01529 67486

stuur ons een bericht

NIEUWS


Op woensdag 20 februari 2019 organiseert SeniorenBelang Valkenswaard een bijeenkomst over het woonbeleid senioren in Valkenswaard.


Lees meer...


Lees alle artikelen